Menu

EXISTENTIELE THERAPIE

In de existentiŽle therapie staan de eindigheid en de fundamentele kwetsbaarheid van het menselijk bestaan centraal. De angst te zijn wie je bent, de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en het verlangen naar en tegelijk de vrees voor de vrijheid zelf te kunnen kiezen, zijn belangrijke thema's in de lange traditie die de existentiŽle psychotherapie kenmerkt.

Centraal in de existentiŽle therapie staat de zingeving. Verbondenheid, met onszelf, onze naasten, het leven en ontmoeting zijn hierin kernbegrippen. Mens-zijn is een relationele categorie, wat betekent dat wij enkel kunnen bestaan in relatie tot onze medemensen. Verlies van verbondenheid, het vervreemd raken van onszelf en daarmee van het ons geborgen en veilig weten binnen het brede levenskader, wordt algemeen menselijk ervaren als een grote existentiŽle dreiging.

In de existentiŽle therapie in brede zin wordt gefocust op deze belevingen en ondersteuning geboden in het proces van zoeken naar een nieuwe balans en persoonlijke groei.

In de existentiŽle therapie in enge zin is aandacht voor de erkenning van invloeden die de persoon overstijgen en hun oorsprong vinden in een diepere levensdimensie. Deze trans- of bovenpersoonlijke invloeden die vaak juist in tijden van grote crises en beroering in het bewustzijn door kunnen breken, leiden ons, wanneer we onszelf ervoor open kunnen stellen, naar de oorsprong van wie we in diepste wezen zijn.

Centraal in de existentiŽle therapie in enge zin staat het bevorderen van een meditatieve grondhouding, gericht op innerlijke centrering, bewustwording en doorwerking van psychische conflicten, en op het vormgeven aan de wezenlijke aanleg die in ieder mens op unieke wijze aanwezig is. (Zie ook: over het logo)

In het mededogen hebben voor en accepteren van wat we als onze grootste kwetsbaarheid en kleinheid ervaren ligt de doorgang naar wie we in diepste wezen zijn. In de ervaring van onze kwetsbaarheid ligt de mogelijkheid besloten van de doorbraak naar onze kern.

Literatuur

Voor geÔnteresseerden in bijzondere literatuur over dit onderwerp wil ik in de eerste plaats verwijzen naar de werken van Bô Yin Râ. Deze zijn te bestellen via de website van de uitgever Aurora Productions of het besloten antiquariaat "De Boekenvriend" in Albergen: tel. 0546-442335.

Zie voor meer informatie op: www.boyinra.nl.

Verder aanbevolen:
- Karlfried Graf Dürckheim: Meditatie-doel en weg. Uitg. Ankh-Hermes
- Karlfried Graf Dürckheim: Het dagelijks leven als oefening. Uitg. Ankh-Hermes